"Turning Point of Your Life"
Radisson Hotel Training Pvt. Ltd.
(CTEVT Affiliated)
Kalimati, Kathmandu
Today Date: 2081-03-06

Important Notice for Aboard Job apply

2022-02-21

Course Image

यस तालिम केन्द्र बाट सन्चालित Cook, Barista, Bakery, Waiter को तालिम र Internship complete गरेर बिदेश जान चाहने हाम्रा बिद्यार्थीहरुले तुरुन्त हामीलाई सम्प्रक गर्नु होला । 

Ph: 9851044265 (Bishnu sir)